ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Rozsah a přijetí tohoto oznámení o ochraně soukromí

Toto Oznámení o ochraně soukromí se vztahuje na osobní údaje, které o vás shromažďujeme za účelem poskytování produktů a služeb, které nabízíme.

Správcem osobních údajů zpracovávaných v rámci tohoto Oznámení o ochraně soukromí je společnost Nestlé Waters Management & Technology SAS, 12 bd Garibaldi, 92310 Issy-les-Moulineaux, Francie („NWMT“).

V České republice nabízí a prodává produkty NESTEA na základě licence společnost INTRAT PRAHA a.s., Praha - Karlín, Pernerova 652/55, PSČ 186 00. Společnost NWMT vaše osobní údaje dodá společnosti INTRAT PRAHA a.s., která vám bude poskytovat spotřebitelské a marketingové služby. Oznámení společnosti INTRAT PRAHA a.s. o ochraně soukromí naleznete zde: <odkaz na oznámení držitele licence o ochraně soukromí>

Používáním webových stránek NESTEA nebo značkových stránek či aplikací NESTEA na sociálních sítích třetích stran (např. Facebook) (dále jen „webové stránky NESTEA“) nebo poskytnutím svých osobních údajů vyjadřujete souhlas s postupy popsanými v tomto Oznámení o ochraně soukromí. Pokud s tímto Oznámením o ochraně soukromí nesouhlasíte, nepoužívejte webové stránky NESTEA, ani nám neposkytujte své osobní údaje.

Společnost NWMT si vyhrazuje právo toto Oznámení o ochraně soukromí kdykoli pozměnit. Chcete-li zajistit, že budete mít o změnách a způsobu využívání vašich osobních údajů vždy aktuální informace, doporučujeme, abyste se k tomuto Oznámení o ochraně soukromí pravidelně vraceli.

 

2. Údaje shromažďované společností NWMT

Společnost NWMT může vaše osobní údaje shromažďovat z nejrůznějších zdrojů včetně těchto:

 • online a elektronická interakce s naší společnosti, také prostřednictvím webových stránek NESTEA,
 • offline interakce s naší společností,
 • interakce s online cíleným obsahem (např. s reklamami), které vám na webech nebo v aplikacích třetích stran poskytuje společnost NWMT nebo naši poskytovatelé služeb.

 

2.1 Údaje, které nám poskytujete přímo

Mezi údaje, které nám poskytujete se souhlasem uděleným za konkrétním účelem, mohou patřit tyto:

 • osobní kontaktní údaje,
 • demografické údaje včetně data narození, věku, pohlaví, místa, oblíbených produktů, zájmů a informací o domácnosti nebo životním stylu,
 • spotřebitelská zpětná vazba.

 

2.2 Údaje, které shromažďujeme při interakci s webovými stránkami NESTEA

Používáme soubory cookie a další měřicí technologie, které při interakci s webovými stránkami NESTEA shromažďují určité informace. Informace o těchto technologiích a vašich souvisejících právech naleznete v našem Oznámení o souborech cookie.

 

3. Proč Nestlé shromažďuje osobní údaje a jak je využívá

Společnost NWMT osobní údaje shromažďuje a využívá jen v míře, která je zapotřebí pro účely, pro které byly údaje získány. NWMT může vaše osobní údaje využívat k těmto účelům:

 1. Spotřebitelské služby – poskytování spotřebitelských služeb včetně odpovědí na vaše dotazy, stížnosti nebo obecné názory na naše produkty. Spotřebitelské služby mohou být poskytovány prostřednictvím nejrůznějších komunikačních prostředků, včetně e-mailu, dopisu, telefonu nebo online chatu.
 2. Zapojení spotřebitelů – za účelem aktivnější interakce spotřebitelů s našimi produkty a službami. Může sem patřit využívání nebo publikování obsahu vytvořeného spotřebiteli.
 • Personalizace – NWMT může vaše osobní údaje získané z jednoho zdroje (např. z webových stránek) sloučit s údaji získanými z dalšího zdroje (např. nějaké offline události). Díky tomu si NWMT na vás jako spotřebitele vytvoří ucelený pohled, což navíc společnosti Nestlé umožní lépe vám vyhovět a poskytovat dokonalejší personalizaci, včetně těchto aspektů:
  • Webové stránky – za účelem zdokonalování a personalizace prostředí webových stránek, a to pomocí údajů, jako jsou přihlašovací údaje, technické informace o počítači a/nebo informace o předchozím používání webových stránek.
  • Produkty – za účelem zdokonalení produktů NESTEA, jejich úpravy vzhledem k vašim potřebám a navrhování nových produktů. Mezi využívané údaje patří demografické údaje, informace o profilu spotřebitele a spotřebitelská zpětná vazba.
 • Marketingová komunikace – za účelem poskytování marketingové komunikace, pokud jste se k zasílání těchto informací přihlásili (včetně informací o společnosti Nestlé, jejích produktech a službách, soutěžích, propagačních akcích). Tyto informace mohou být sdíleny elektronicky (např. prostřednictvím SMS, e-mailů nebo webových reklam) nebo poštou. Pokud se přihlásíte k zasílání SMS, na zasílání se budou vztahovat zásady vašeho poskytovatele mobilních služeb a může být tedy zpoplatněno.

 

4. Sdílení osobních údajů ze strany společnosti NWMT

Vaše osobní údaje budou poskytnuty pouze společnosti [název držitele licence], jak je uvedeno v sekci 1. Pokud k tomu nedáte výslovný souhlas, společnost NWMT vaše osobní údaje nebude sdílet s třetími stranami, které by je používaly pro účely přímého marketingu. Společnost NWMT může vaše osobní údaje sdílet s třetími stranami k jiným účelům, ale pouze za následujících okolností:

 

4.1 Spřízněné subjekty

NWMT může vaše osobní údaje poskytovat svým spřízněným subjektům nebo přidruženým společnostem za oprávněnými obchodními účely.

 

4.2 Poskytovatelé služeb

NWMT může najmout poskytovatele služeb, zástupce nebo dodavatele, kteří budou jejím jménem poskytovat služby, včetně správy webových stránek NESTEA a vám dostupných služeb. Tyto třetí strany mohou v průběhu poskytování těchto služeb vaše osobní údaje využívat nebo jinak zpracovávat. Společnost NWMT vyžaduje, aby tyto třetí strany (které mohou sídlit mimo zemi, ve které webové stránky NESTEA nebo služby využíváte) v souvislosti s vašimi osobními údaji splňovaly všechny relevantní právní předpisy na ochranu osobních údajů a bezpečnostní požadavky.

 

4.3 Partneři a společné propagační akce

Společnost NWMT může ve spolupráci s další společností spustit společný nebo společně sponzorovaný program či propagační akci a v rámci vašeho zapojení do příslušné aktivity také shromažďovat a používat vaše osobní údaje. Vaše osobní údaje budou s další společností sdíleny jen v případě, že jste se přihlásili k zasílání informací přímo od této společnosti. NWMT doporučuje, abyste si před sdílením svých osobních údajů nejprve přečetli oznámení příslušné společnosti o ochraně soukromí. Pokud nechcete, aby vaše osobní údaje shromažďovala nebo sdílela jiná společnost než NWMT, příslušné aktivity se účastnit nemusíte. Pokud se přihlásíte k zasílání informací od takové společnosti, připomínáme, že se můžete kdykoliv odhlásit, ale bude třeba kontaktovat přímo danou společnost.

 

4.4 Právní požadavky a převod podniků

Společnost NWTM může vaše osobní údaje zpřístupnit, pokud ji k tomu zavazují právní předpisy, nebo pokud je takové právní zpřístupnění údajů podle nejlepšího úsudku společnosti Nestlé nezbytné k vyhovění právním sporům nebo případným nárokům.

V případě úplné nebo částečné fúze s jinou společností nebo v případě, že by došlo k úplné nebo částečné akvizici společnosti NWMT jinou společností, bude mít nabyvatel přístup k údajům uchovávaným společností NWMT, mezi které patří i osobní údaje.

 

5. Vaše práva

 

5.1 Právo odhlásit se z marketingové komunikace

Máte právo odhlásit se ze zasílání marketingových informací o společnosti NESTEA a provést to můžete následovně:

(a) Podle pokynů k odhlášení, které naleznete v příslušné marketingové komunikaci.

(b) Kontaktujte nás.

 

5.2 Přístup a oprava

Máte právo požadovat přístup ke svým osobním údajům. Můžete nám odeslat žádost o přístup.

Také máte právo požadovat, aby společnost NWMT opravila všechny nepřesnosti ve vašich osobních údajích. Stačí nám odeslat žádost o opravu údajů.

 

6. Zabezpečení a uchovávání údajů

 

6.1 Zabezpečení údajů

Společnost NWMT využívá mnoho bezpečnostních opatření, pomocí kterých vaše osobní údaje zabezpečuje. Nestlé vaše údaje uchovává v bezpečném provozním prostředí, ke kterému mají přístup pouze oprávnění zaměstnanci, zástupci a dodavatelé společnosti Nestlé. V tomto ohledu také Nestlé dodržuje obecně platné oborové normy.

Upozorňujeme, že tato ochrana se nevztahuje na osobní údaje, které se rozhodnete sdílet ve veřejném prostoru, například na komunitních webových stránkách.

 

6.2 Uchovávání údajů

Společnost NWMT uchovává vaše osobní údaje výhradně v souladu s požadavky platných právních předpisů.

To znamená, že vaše osobní údaje smíme uchovávat po přiměřenou dobu, která následuje po vaší poslední interakci s námi. Pokud již shromažďované osobní údaje nebudou v tomto ohledu zapotřebí, bezpečným způsobem je zničíme nebo smažeme.

 

7. Kontaktujte nás

V případě jakýchkoli dotazů nebo postřehů ohledně tohoto Oznámení o ochraně soukromí nebo způsobu shromažďování osobních údajů společností Nestlé nás prosím kontaktujte online nebo písemně na adrese Nestlé France S.A., Correspondant Informatique et Libertés, 7 boulevard Pierre Carle, Noisiel BP 900, 77446 Marne-la-Vallée Cedex 02.